Danish – Dansk

Jeg / Vi erklærer hermed at vi vil bidrage aktivt til at stoppe stigmatisering og diskrimination af personer med diabetes ved:

at respektere personer med alle former for diabetes.

at anerkende, at diabetes-stigma eksisterer og har skadelige konsekvenser.

at erkende og udfordre mine / vores egne fordomme omkring (personer med) diabetes.

at anvende præcist, respektfuldt, inkluderende, ikke-dømmende og anerkendende sprog, budskaber og billeder, når vi kommunikerer med eller om personer med diabetes.

at udfordre og undlade at bruge budskaber og billeder, der er baseret på frygt.

at fordømme diskrimination på grund af diabetes og arbejde for lige behandling og støtte til personer med diabetes.

at opfordre til initiativer, politikker og love, der fremmer lighed for alle personer med diabetes.

Ved at give denne erklæring forpligter jeg mig / vi os fra nu af til at skabe en mere empatisk og respektfuld verden for personer med diabetes, fri for diabetes-stigma og diskrimination samt de skader, dette medfører.
Share for greater impact